100 PHRASES ENGLISH vs.


100 FRAZE ROMANI ČHIB (ARLI)


Sead Šerifi Levin - Sejo

ROMANI ČHIB


Sa o Roma, na haljovena jekh jekhe! O dialektija isi oljen efekti kotar i Romani migracia, influenca kotar odija phuv so o Roma momentalno bešena hem ki savi Romani grupa o Roma perena. 

Romani čhib tano jekh termini baš o sa o Romane dialektija!

 

Romani čhib tani dengo kotar Indoevropsko hem Indoarisko čhibja. Oj isto isi ola but baro efekti kotar Sanskrit hem avera  Indiska čhibja sar ko primer Hindi, Punđabi hem Urdu. Palo disave berša i Romani čhib dobinđa lafija hem kotar Persisko, Jevrejsko, Arapsko, Kurdistansko, Khorani hem Grčko čhib, ama hem isto ađahar isi ola efekti kotar o grupe hem thana kote o Roma bešlje. So pobuter periodi jekh Romani grupa bešlja ki jekh phuv, odova pobuter i Romani čhib dobinđa efekti kotar e phuvjakiri čhib. Sa o Roma na haljovena jekh jekhe sebepi avdije isi pobuter kotar 50 Romane dialektija. Akala tane disave penđarde dialektija kola so tane aktivna: Arli, Lovari, Kalderaš, Sinti, Gurbetsko dialekti...

Ama, ko sa o avdisutne dialektija, šaj te arakha lafija kotar Indiska čhibja sar soj o Sanskrit, Hindi, Rađastani, Urdu ja Punđabi. O Sead Šerifi Levin - Sejo hine ki India e beršeste 2018 hem čerđa jekh tikni anketa ki New Delhi hem ki Jaipur. I anketa hine bazirimi ki similarno analiza maškaro i Romani čhib (Arli dialekti) hem Indiska čhibja (Hindi hem Rađastani). Akala tane disave aktivna lafija so tane pana đivde ko pomime čhibja:

jekh, duj, trin, štar, panđ, čhib, jakh, bal, kan, dand, jag, upre, kalo, parno, angrustik, me, tu, pazari, rat, dive, pani...

Zalji DNA analiza hem etnologia, i lingvistika tani najbaro dokaz so Roma avena kotar India!

ROMANI ARLI ALFABETA


Romani čhib tani but barvalji čhib!

Ama, sebepi e butberšengiri diskriminacia, o čorolipe hem i migracia, o Roma na hine oljen vakti te pisinen piklji čhib, nego i čhib arakhlja pe, transferinđa pe hem barjačerđa pe mujea kotar generacia đi ki generacia.

I Romani čhib tani samo jekh termini baš o sa o Romane dialektija! Sebepi, ako dikhaja o čačipe - sa o Roma, čhere vačerena samo poklo dialekti. A, Romane dialektija isi but! Akava projekti čerđa pe ađahare so phirđa pe kotar mahale, konferencije, bijava hem diskutirinđa pe e phurederencar, a hem e ternencar. Tegani konstatirinđa pe so o Kalderaši na haljola e Arlija, o Arlija na haljola e Lovare hem ađahare sa ko krugo... Odoljese pelji i odluka te čerel pe alfabeta samo e Arlijenđe - Romani Arli Alfabeta.

Akija eksploracia doljinđa duj berš hem sa o harči plantinđa o  Sead Šerifi Levin - Sejo. I Romani Arli Alfabeta isi ola 32 bukve.

Romani Arli Alfabeta

TAKIN AKATE

O internet than paramiz.net  tano e čhavorengoro barvalipe. Amare Romane čhavore ko akava than šaj te khuven keda mangena hem badihava te čitinen dijekh paramiz. Zalo čhavore ko akava than šukar te khuven hem o jeri te čitinen peklje čhavorenđe dijekh paramiz angljeder o sojbe. Ama, akala paramiza šaj pana pobuter te pomožinen e sikavnen ki Romani čhib. O sikavne šaj barabar e čhavorencar ki škola te čitinen o paramiza hem palo odova te šaj te diskutirinen hem te čeren analize.

PARAMIZ


Paramiz

Akava tikno edukativno video šaj te pomožini sarinen so mangena te sikljoven o "normalna" fraze ki Englesko ja Romani čhib (Arli dialekti).

info@romanihistoria.com

Copyright @ All Rights Reserved

NOTIFIKACIA!!!

 

 

 

Akija internet strana čerđa hem financirinđa o Sead Šerifi - Sejo

Avera internet thana:

Romani Historia
Arli Center
Magazin Rom
Paramiz
Sead Šerifi - Sejo